Česky
English

Informace

Novinky Seznam vyšetření

 


 

Ve dnech 1.3.2019 a 22.3.2019 bude odběrová místnost ve Valašském Meziříčí uzavřena.

 

 


01.01.2019 - Prevence rakoviny děložního čípku

Měsíc leden byl vyhlášen jako mezinárodní měsíc boje proti rakovině děložního čípku, proto i Laboratoře Mikrochem a.s. letos v lednu podporují osvětu v prevenci rakoviny děložního čípku kampaní „Nenech to náhodě!", která vyzývá české ženy, aby pravidelně chodily na gynekologické prohlídky a žádaly o HPV DNA test.

Nestačí být jen krásná navenek, ale také uvnitř těla, kde nemoc není tolik zřejmá. Věříme, že díky informacím a novým poznatkům si české ženy uvědomí, jak rakovina děložního čípku dokáže zničit ženskou krásu a zároveň také pochopí, že tomuto onemocnění mohou téměř ze 100% předejít, pokud své zdraví nenechají náhodě.

Proč při preventivní prohlídce požádat o HPV DNA test?

  • Test upozorní na riziko možného onemocnění, a to ještě dříve, než se objeví abnormální změny na buňkách děložního čípku.
  • Gynekolog odebere buňky z děložního hrdla stejným způsobem jako u klasického cytologického vyšetření a v laboratoři jej otestují na přítomnost DNA vysoce rizikových typů HPV.
  • Jejich nepřítomnost znamená, že pravděpodobnost onemocnění je velmi nízká a další vyšetření postačí provést v intervalu 3-5 let. Jejich přítomnost naopak upozorňuje na možné riziko vzniku rakoviny a umožňuje okamžitou léčbu.
  • HPV testování se doporučuje u žen mezi 30-65 lety.

 

Laboratoře Mikrochem a.s. běžně provádějí vyšetření HPV DNA test, ovšem pokud není stanovena indikace, vyšetření hradí pacientka. Lékař při stanovení celkové ceny započítá jednak cenu za vyšetření hrazenou Laboratořím Mikrochem a.s. včetně odběrové nádoby a jednak cenu za své vyšetření. Celkovou cenu uhradí pacientka u lékaře. Lékař na žádanku o vyšetření vyznačí, že vyšetření hradí lékař. Laboratoře Mikrochem a.s. jednou měsíčně vyfakturuje všechna provedená vyšetření lékaři. Mimořádná cena jen pro tuto akci je 380,- Kč.

 

Další informace poskytne:

RNDr. Marián Luhový, tel. 585 206 533,

Silvie Musilová, tel. 585 206 255, email: silvie.musilova@michem.cz

Laboratoře Mikrochem a.s., tel. 585 206 211

 

 

 

 

 


 

16.10.2018 - Zaváděním nových metod zkracujeme doby odezvy

Na pracovišti Šumperk došlo od 16. října 2018 ke změně metody vyšetření specifických protilátek proti Borrelia burgdorferi sensu lato (tj. B. afzelii, B. garinii a B. burgdorferi sensu stricto)  ve  třídě IgG a IgM a proti Chlamydia trachomatis ve třídě IgG a IgA. Jedná se o chemiluminiscenční imunoanalýzu. Hodnoty protilátek vč. rozmezí udává tabulka. Z tohoto důvodu dojde ke zkrácení doby odezvy, vyšetření budou prováděna denně. Cena vyšetření se nemění.

 

vyšetření negativní
hraniční
pozitivní
jednotky
Borrelia sp. IgM
 <0,9
0,9-1,1
≥1,1
Index pozitivity
Borrelia sp. IgG
 <10
10-15
 ≥15
AU/ml
Ch. trachomatis IgA
 <5
5-6 ≥6
 Index pozitivity
Ch. trachomatis IgG
 <9
 9-11
 ≥11
AU/ml

 

 


počítadlo.abz.cz

Starší zprávy