Česky
English

Akreditace

Akreditace

 

 

 

 

 

 

 


 

Laboratoře Mikrochem a.s. získala již v roce 2008 u národního akreditačního orgánu - Českého institutu pro akreditaci (ČIA) - akreditaci na vyšetření v oblasti mikrobiologie, imunologie, parazitologie, virologie, PCR, sérologie a odběr klinických vzorků v souladu s ČSN EN ISO 15189, která definuje požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnické laboratoře.

 

Vysoce účinný a udržovaný systém řízení kvality zaručuje, že vámi požadovaná vyšetření budou provedena správně, objektivně a nezávisle v celém akreditovaném rozsahu od odběru klinických vzorků, přes jejich dopravu, skladování a vyšetření až po vystavení protokolu a prezentaci výsledků.

 

Akreditace umožňuje plně prezentovat a vzájemně uznávat výsledky akreditovaných vyšetření i mimo území České republiky v rámci multilaterální dohody ILAC MRA o uznávání výsledků akreditací.

 

Platné osvěčení o akreditaci a další certifkáty kvality jsou k dispozici v části "Kvalita / Osvědčení (QA)". V laboratorní příručce naleznete také přehled všech akreditovaných postupů. Bližší informace o akreditaci, autorizaci a řízení jakosti v našich laboratořích vám ochotně poskytne náš manažer jakosti.