Česky
English

Cévní katétry a jiný cizorodý materiál (kanyly, drény, intrauterinní tělísko)

Bakteriologická vyšetření

Účel odběru:

Identifikace bakteriálního agens na cizorodém materiálu.

 

 

Odběrová souprava:

zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem (sputovka)

zkumavka sterilní 10 ml

 

 

Odběr:

 

  • Katétry, kanyly, drény: pomocí sterilních nůžek a sterilní pinzety se odstřihne cca 5 cm vyšetřovaného materiálu a asepticky se přenese do sterilní zkumavky nebo nádobky s větším objemem bez kultivačních roztoků a médií Intrauterinní tělísko (IUD): IUD se asepticky přenese do sterilní sputovky bez kultivačního média Materiál je nutno odeslat do laboratoře co nejdříve (do 24 hodin) a do té doby uchovávat při pokojové teplotě.