Česky
English

Materiály ke stažení

 

Plná moc

01. F75 - Plná moc k převzetí výsledků vyšetření Stažení souboru

 

Žádanky Mikrochem

01. Žádanka na laboratorní vyšetření - zjednodušená Stažení souboru
02. Žádanka na laboratorní vyšetření  Stažení souboru
03. alergologická žádanka Stažení souboru
04. kombinovaná žádanka Mikrochem-BILA Stažení souboru

 

 

Objednávky na odběrové soupravy pro lékaře

01. Objednávka pro terénní lékaře Stažení souboru
02. Objednávka pro gynekology Stažení souboru

 

 

Akreditace

01. Osvědčení o akreditaci zdravotnické laboratoře dle ČSN EN ISO 15189 Stažení souboru
02. Akreditace - oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru lékařská mikrobiologie Stažení souboru

 

 

Program pro on-line přenos výsledků laboratorních vyšetření

Aktuální verze programu: 16.04.44

 

 

01. Program pro vzdálený přístup Stažení souboru
02.01 Distribuční klient - Kompletní instalační sada programu - aktuální verze (16.04.44) Stažení souboru
02.02 Distribuční klient - Návod k obsluze programu - aktuální verze (16.04.44) Stažení souboru
02.11 Distribuční klient - Kompletní instalační sada programu - předchozí verze (14.03.11) Stažení souboru
02.12

Distribuční klient - Návod k obsluze programu - přechozí verze (14.03.11)

Stažení souboru