Česky
English

Kvalita

Akreditace

 

 

 

 

 

 

 


 

Trvale vysokou úroveň laboraří zajišťuje účinný a udržovaný systém řízení kvality, který zaručuje že vámi požadovaná vyšetření budou provedena správně, objektivně a nezávisle, a to v celém rozsahu vyšetření, tj. od odběru klinických vzorků, přes jejich dopravu, skladování, zpracování a stanovení sledovaných hodnot až po vystavení protokolu a prezentaci výsledků vyšetření.

 

Systém řízení kvality je plně v souladu s požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnických laboratoří definovaných v ČSN EN ISO 15189 a je akreditován u národního akreditačního orgánu - Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Akreditace umožňuje plně prezentovat a vzájemně uznávat výsledky vyšetření jak v rámci České republiky, tak i mimo území České republiky v rámci multilaterální dohody ILAC MRA. Podrobnosti o akreditaci systému řízení kvality naleznete v samostatné sekci "Akreditace".

 

Všechny služby, které laboratoř poskytuje v rámci ochrany veřejného zdraví, jsou autorizovány Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Autorizace SZÚ je zahrnuta v systému IMI (Internal Market Information), kterým spolu vzájemně komunikují všechny povolovací orgány v EU podle potřeb daných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2006/123/ES. Ve smyslu zákona č. 222/2009 Sb., kterým se transponuje do českého právního řádu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, je program autorizace SZÚ notifikován Ministerstvem průmyslu a obchodu pro Evropskou komisi jako oficiální povolovací režim ČR v rámci volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU. Bližší informace o autorizaci naleznete v samostatné sekci "Autorizace".

 

Všechna naše pracoviště neustále sledují a vyhodnocují své činnosti a porovnávají jejich kvalitativní úroveň v programech externího hodnocení kvality (EHK). V sekci "Osvědčení" naleznete nejdůležitější certifikáty, osvědčení a další potvrzení, která tvrzení o vysoké kvalitě námi prováděných vyšetření a poskytovaných služeb dokládají.