Česky
English

Laboratorní příručka

Verze 5.

Platnost od 1. 11. 2014.

 

Laboratorní příručka obsahuje seznam prováděných laboratorních vyšetření, pokyny pro správný odběr vzorků, jejich označování, uchovávání a zasílání do laboratoře, informace o postupech a možnostech vyšetření, způsoby sdělování a předávání výsledků a pokyny k interpretaci výsledků.

 

Obsah

Informace o změnách vyšetření, postupů, formulářů žádanek

 

Zavedení nové metody, změna hodnocení výsledku (kvalitativní x kvantitativní apod.), změna průvodního listu a jiného dokumentu,  změna v poskytování odběrových souprav a jakékoliv další organizační změny, o kterých by zákazníci měli být informováni, jsou uváděny zde v laboratorní příručce na těchto webových stránkách, které jsou průběžně aktualizovány. Dále jsou také zasílány písemně současně s výsledky a v naléhavých případech ještě telefonicky.

 

Informace o důvodu nevyšetření materiálu

 

V případě, že dodaný vzorek nelze vyšetřit, například z důvodu jeho nedostatku nebo znehodnocení již vyšetřovaného materiálu, laboratoř ukončí vyšetření. Tuto skutečnost zapíše do výsledkového listu a požádá zákazníka o opakování odběru, pokud je to možné. V případě technické závady na straně laboratoře, laboratoř tuto skutečnost telefonicky oznámí zákazníkovi a domluví se na náhradním postupu. V případě, že vyšetření nelze dokončit z příčin vzniklých na straně laboratoře, není vyšetření účtováno. 

 

Informace o možnosti sdělení nejistoty měření

 

Zákazník je informován o možnosti sdělení nejistoty měření. Nejitota výsledku měření představuje interval, ve kterém se nachází, s deklarovanou mírou pravděpodobnosti, skutečný výsledek měření. Vymezuje hranice, v nichž je výsledek s danou určitou pravděpodobností považován za správný, tj. přesný a pravdivý. Jedná se o parametr charakterizující rozptýlení hodnot měřené veličiny.