Česky
English

Vyšetření moče

 

Průkaz bakterií a kvasinek

Účel vyšetření:

Identifikace původce infekce močových cest, stanovení kvantity a citlivosti na antibiotika

 

Odběrová souprava:

Sterilní zkumavka s víčkem 10 ml

Sterilní kontejner30 ml se šroubovacím uzávěrem

komerčně dodávané kultivační médium (např. Uricult)

 

Odběr:

Před odběrem musí být pacient podrobně poučen o technice odběru. Je nutno zabránit kontaminaci moče při odběru flórou přítomnou na zevním genitálu, ústí uretry a při manipulaci s odebranou močí. Je doporučeno odebrat cca 5 ml (minimálně 2 ml) moče a na žádanku je vhodné uvést, jakým způsobem byla moč odebrána.

Vzorek by měl být zpracován do dvou hodin po odběru nebo musí být skladován a transportován při 2-8 °C (chladničková teplota) a zpracován do 24 hodin.

 

Odebírá se

 • ranní moč

   u muže:

  Po přetažení předkožky si pacient omyje glans penis a ústí uretry vodou a mýdlem.

  První porci vymočí do toaletní mísy, střední porci do odběrové nádobky.

  U infekcí prostaty se odebírá poslední porce moče.

  u ženy:

  Po důkladném omytí zevního genitálu a oblasti uretry vodou a mýdlem a oddálení labií vymočí první porci moče do toaletní mísy, střední porci do odběrové nádobky.

  u kojenců:

  Provádí se pouze u dětí se suchou plenou a čeká se po rozbalení nejdéle 20 minut. Po očištění zevního genitálu vodou a mýdlem se nalepí sterilní plastikový sáček, do něhož se zachytí střední proud moče. Je třeba počítat se zvýšenou mírou kontaminace, případně nález ověřit novým odběrem.

 • cévkovaná moč

  Po aseptickém zavedení cévky se prvních několik mililitrů moče odstraní a k vyšetření se posílá až vzorek z následující porce

 • moč získaná suprapubickou punkcí

  V odůvodněných případech -  nejčastěji u velmi malých dětí a novorozenců nebo u dospělých, kteří nemočí, nelze je katetrizovat (překážky v močových cestách apod.) a přítomnost močové infekce je velmi suspektní.

  Punkce se provádí nad středem horního okraje symfýzy po předchozí dezinfekci kůže a subkutánní aplikaci vhodného anestetika, odebírá se zpravidla 10 ml moče.

 • moč z nefrostomie, moč z ureteru

 • moč z permanentního katétru

  Není vhodné vyšetřovat moč z plastikového rezervoáru u pacientů s permanentním katétrem. Moč odebraná z konce permanentně zavedené cévky obsahuje pomnoženou flóru cévky, jež může být jiná než flóra v močových cestách.

 • moč na komerčně dodávaných kultivačních médiích

  Odběr se provádí přesně podle doporučení výrobce.

   

   

   

Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis imunochromatografickou metodou z moče u mužů

 

Účel vyšetření:

Kvalitativní průkaz antigenu Chlamydia trachomatis

 

Odběrová souprava:

Sterilní odběrová nádobka 30 ml

 

Odběr:

Do sterilní odběrové nádobky označené daty pacienta, dnem a hodinou odběru se odebere asi 15 - 30 ml první porce ranní moče.

Pokud není vzorek doručen do laboratoře v den odběru, může být uložen při pokojové teplotě (15 - 30 °C) 4 až 6 hodin nebo v chladničce (2 - 8 °C) maximálně 24 hodin.

Nesmí se zmrazit!