Česky
English

Nesrážlivá krev

Účel vyšetření:

Vyšetření z nesrážlivé krve je určeno pro přímý průkaz agens metodou PCR z nesrážlivé krve,  pro stanovení buněčné imunity a HLA B27 a pro detekci malárie.

 

Odběrová souprava:

komerční odběrová souprava pro nesrážlivou krev:

  • pro PCR pouze s antikoagulantem EDTA

  • pro stanovení buněčné imunity a HLA B27 s antikoagulantem EDTA nebo s heparinem

  • pro stanovení malárie s antikoagulantem heparinem, oxalátem nebo EDTA

 

Odběr:

  • Průkaz mikroorganismů metodou PCR

Odebírá se nalačno venózní krev do komerční odběrové soupravy pro nesrážlivou krev v množství  3 až 5 ml. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy.  Poté uložit do chladničky při 2-8 °C. Transport do laboratoře při 2- 8 °C do 8 hodin po odběru.

  • Stanovení buněčné imunity a HLA B27

Odebírá se nalačno venózní krev  do komerční odběrové soupravy pro nesrážlivou krev v množství  3 až 5 ml. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy. Vzorek nesrážlivé krve musí být uložen a transportován při teplotě 18 až 25 °C,  je nutné jej dopravit do laboratoře do 6 hodin po odběru. Vzorek nesmí být chlazen pod uvedené rozpětí teplot.

  • Rychlý imunochromatografický test pro detekci malárie

Mohou být testovány vzorky kapilární nebo venózní krve, v případě vzorků venózní krve odběr do komerční  odběrové soupravy pro nesrážlivou krev v množství 3 až 5 ml. Plná krev může být uchována a transportována maximálně do 72 h při teplotě v rozmezí 2-8 °C.