Česky
English

Všeobecné informace pro samoplátce

 

Všechna vyšetření provádíme diskrétně s ohledem na pacienta. Pacienti, kteří si hradí vyšetření sami, obdrží výsledek až po zaplacení. Výsledky vyšetření předáváme v zalepené obálce jen do vlastních rukou pacienta, případně zasíláme pacientovi na vyžádání poštou. Výsledky vyšetření nevydáváme nikomu dalšímu.

 

Podrobné informace k požadovaným vyšetřením Vám poskytneme při převzetí (odběru) vzorku pracovníky laboratoře. Za příplatek je možné provádět i urgentní (statimová) vyšetření.

 

Materiál můžete předat k vyšetření na všech našich pobočkách. Umístění poboček naleznete v sekci kontakty.

 

Pacientům, kterým nebyl odebrán materiál k vyšetření u lékaře, nabízíme provedení akreditovaného odběru v naší odběrové místnosti. Bližší informace jsou uvedeny v sekci odběry.