Česky
English

Příjem vzorků

Zdravotnický pracovník na příjmovém pracovišti převezme dodané vzorky s odebraným materiálem i s foliovými obaly obsahujícími „Průvodní listy". Vzorky roztřídí podle kritérií na vyšetření dle jednotlivých laboratoří a zkontroluje shodu materiálu s „Průvodním listem"  a použitelnost přijímaného materiálu.

 

Na „Průvodním listě" musí být uvedeny následující údaje:

 • Údaje o pacientovi
  • příjmení a jméno
  • číslo pojištěnce (rodné číslo), popř. zahraniční číslo pojištěnce u cizinců
  • pohlaví
  • kód pojišťovny pacienta


 • Údaje o žadateli

  • razítko subjektu, jméno lékaře, odbornost, IČZ
  • podpis, příp. parafa žádajícího lékaře
  • adresa žadatele a telefonní spojení


 • Údaje o materiálu

  • druh primárního vzorku (popř. i tkáňový původ)
  • datum odběru vzorku a čas (zejména u močí, sput, hemokultur a likvorů)

                 V případě, že je do laboratoře doručen materiál zpracovaný třetím subjektem,
                 je tato skutečnost uvedena ve výsledkovém listě.

 

 • Údaje o požadovaných vyšetřeních

 • Diagnóza pacienta

 • Dosavadní léčba pacienta

 

Určený zdravotnický pracovník zaeviduje přijaté vzorky do elektronické evidence a zaznamená skutečný čas příjmu dle „Průvodního listu". V případě, že „Průvodní list" neobsahuje všechny náležitosti nebo vzorek není řádně označen, popř. odebraný mikrobiologický materiál není použitelný, řeší tuto skutečnost jako neshodu při příjmu vzorků.

 

Primární vzorky, u kterých nelze odstranit neshody, nemohou být přijaty a dále v laboratoři zpracovány.