Česky
English

Průkaz Helicobacter pylori z biopsie

Účel vyšetření

Vyšetření se provádí pro diagnostiku infekce H. pylori (mikroskopie + ureázový test).

 

Odběrová souprava:

Sterilní kontejner se sterilním fyziologickým roztokem

 

Odběr:

Při gastroskopii se odeberou dva menší kousky žaludeční sliznice do kontejneru s fyziologickým roztokem. Vzorek se uchovává a transportuje při pokojové teplotě