Česky
English

Srážlivá krev

Účel vyšetření:

Vyšetření z krve je určeno pro přímý průkaz agens, průkaz protilátek nebo pro stanovení eozinofilního kationického proteinu v séru.

 

Odběrová souprava:

komerční odběrová souprava pro srážlivou krev

 

Odběr:

  • vyšetření protilátek - nepřímý průkaz agens

Odebírá se nalačno do komerční odběrové soupravy pro srážlivou krev v množství 3 až 5 ml. Po odběru krve promícháme obsah zkumavky několikanásobným převrácením zkumavky - POZOR, NETŘEPAT!, možnost vzniku hemolýzy. Nutno, aby krev alespoň 10-15 minut po odběru stála při pokojové teplotě z důvodu zábrany hemolýzy a aby došlo k sedimentaci krvinek. Poté uložit do chladničky při 2-8 °C. Transport do laboratoře při 2- 8 °C do 72 hod. Do 6 hodin lze transportovat krev i při teplotě do 25 °C.

Do laboratoře lze také zaslat vzorek ve formě séra separovaného po centrifugaci. Sérum je nutno uchovávat při  4-8 °C a transportovat do laboratoře do 5 dní.

Poznámky:

  • Na některá vyšetření protilátek lze odebrat i likvor či punktát.
  • Pro možnost stanovení intratekální tvorby protilátek se doporučuje provést současně odběr krve a likvoru (borelióza).
  • párové sérum - pro případné posouzení dynamiky titru protilátek je nutné vyšetření alespoň dvou vzorků. První vzorek se odebírá ihned v akutní fázi onemocnění. Druhý vzorek se odebírá zpravidla za  2 až 4 týdny po prvním odběru dle doporučení laboratoře.
  • Požadujete-li větší počet vyšetření, je třeba nabrat více krve nebo poslat 2 zkumavky.

 

  • průkaz antigenů včetně PCR   

Odebírá se nalačno do komerční odběrové soupravy pro srážlivou krev v množství 3 až 5 ml. Další postup odběru viz vyšetření protilátek.

  • Vyšetření ECP- eozinofilní kationický protein

Odběr krve je třeba provádět zvlášť opatrně (hemolýza znehodnocuje výsledek)- nejlépe do odběrové zkumavky Vacuette pro přípravu séra se separačním gelem a akcelerátorem, objem 4 ml, tzv. uzavřený vakuový systém. Je důležité, aby zkumavka byla zcela naplněna. Po odebrání jemně promíchejte rotací. Srážlivou krev je nutné dopravit do laboratoře do 2 hodin po odběru při teplotě 18 až 25 °C k okamžité separaci séra. Na žádance je nutné vyplnit datum a hodinu odběru. Během transportu by neměla příliš kolísat teplota (vhodná je přeprava v polystyrénovém obalu). Je možné zasílat sérum: po odběru nechat vzorek krve stát při pokojové teplotě 1 hodinu, pak centrifugovat při cca 2000ot/min na běžné stolní centrifuze 10 minut při pokojové teplotě, oddělit sérum a transportovat při pokojové teplotě do 24 hodin. Sérum lze skladovat při teplotě 2 až 8 °C a doručit do 3 dnů do provádějící laboratoře.