Česky
English

Kůže a měkké tkáně, ucho, oko

 

Účel vyšetření:

kultivační a mikroskopický průkaz primárně, případně potenciálně patogenních mikroorganismů - původců infekcí kůže a měkkých tkání, ucha, oka, průkaz DNA Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae ze spojivkového vaku

 

Obecné pokyny:

odběr provést před aplikací lokálního léčiva. Volba odběrové soupravy (tampon na plastové tyčince nebo na drátku) závisí na místě, charakteru odběru, případně věku pacienta. Při absenci zánětlivé sekrece lze tampon před odběrem mírně zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem. Tampon ihned po odběru vložit do transportní půdy, vždy uvést místo odběru. Z důvodu vyšší výtěžnosti (mikroskopie, striktní anaeroby) se preferuje odběr tekutého materiálu do vhodné odběrové soupravy (injekční stříkačka, sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem, sterilní zkumavka).

 

Stěry/výtěry z kůže, povrchových lézí, hlubokých ran, defektů, píštělí

 

Odběrová souprava:

sterilní tampon na plastové tyčince nebo na drátku s transportním mediem.

 

Odběr:

u povrchových defektů se provede stěr odběrovým tamponem z postiženého místa, případně z rozhraní zdravé a zánětlivé tkáně, u hlubokých defektů se provede stěr (výtěr) nejlépe z hloubky a okraje rány. Je-li přítomna sekrece, necháme jí tampon dobře nasáknout. V případě větších defektů se provede odběrů více, každý zvláštním tamponem. Odebraný materiál  se skladuje při pokojové teplotě a co nejrychleji dodá do laboratoře (max. do 24 hodin).

 

 

 

Výtěr ze zevního zvukovodu

 

Odběrová souprava:

sterilní tampon na plastové tyčince nebo na drátku s transportním mediem.

 

Odběr:

tahem za boltec se vyrovná zvukovod, za použití světelného zdroje a zrakové kontroly se zavede odběrový tampon do zvukovodu a rotačním pohybem se provede výtěr. Odebraný materiál  se skladuje při pokojové teplotě a co nejrychleji dodá do laboratoře (max. do 24 hodin).

 

 

 

Výtěr ze spojivkového vaku

 

Odběrová souprava:

sterilní tampon na plastové tyčince nebo na drátku s transportním mediem.

 

Odběr:

po oddálení dolního či horního víčka se odběrovým tamponem směrem od vnitřního koutku k zevnímu setře sekret ze spojivkového vaku. Odebraný materiál  se skladuje při pokojové teplotě a co nejrychleji dodá do laboratoře (max. do 24 hodin).

 

 

 

Průkaz Chlamydia trachomatis metodou přímé imunofluorescence

 

Odběrová souprava:

podložní sklíčka vhodná pro imunofluorescenci a odběrový tampon Flocked Swab dodává laboratoř Šumperk

 

Odběr:

po oddálení dolního víčka se odsaje exudát ze spojivkového vaku a odběrovým tamponem se razantně otře konjuktiva. Vzorek se přenese do jamky na sklíčku tak, aby byl přenesen veškerý odebraný materiál, a nechá se zaschnout (asi 5 - 10 min). Zaschlý preparát je nutno fixovat přelitím 96% etanolem (metanolem). Do doby transportu do laboratoře se sklíčko uchovává při 2 - 8 ˚C max. po dobu 24 hod. Pro transport se suché sklíčko zabalí do hliníkové folie a přelepí štítkem.