ZNosu
 

V případě, že máte zájem o vyšetření přímého průkazu infekce COVID-19 (PCR) nebo vyšetření hladiny protilátek na COVID-19, můžete si oba testy nechat udělat u nás.

 
Vyšetření PCR test COVID-19 – pobočka Olomouc

Odběry pro PCR test COVID-19 provádíme na našem pracovišti v Olomouci, Nezvalova 2.
Vyšetření je možné pouze po objednání formou online formuláře. Prosíme o přesné dodržování času příchodu k odběru.
Odběr pro PCR test je prováděn z přední části nosu, u dětí možno i ze slin. U odběru ze slin je nutné půl hodiny před odběrem nežvýkat a necumlat mentolové potraviny či výrobky, nesmí se ani kouřit.
Pacienti mladší 18-ti let mohou být odebráni pouze se souhlasem zákonného zástupce, ideální je osobní přítomnost zákonného zástupce u odběru, popřípadě u osob starších 15-ti let je akceptován písemný souhlas zákonného zástupce (např.: Já, jméno a RČ prohlašuji, že souhlasím s odběrem vzorku a s provedením laboratorního vyšetření RT-PCR SARS-CoV-2 u mé dcery/syna jméno, rodné číslo, datum odběru. Datum a podpis zákonného zástupce.) Zjistit více
 

Vyšetření protilátek IgG proti onemocnění COVID-19 – všechny pobočky

Nabízíme vám vyšetření přítomnosti protilátek IgG proti viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19 metodou ELISA za cenu 420,- Kč vč DPH. Vyšetření není určeno pro diagnostiku akutně probíhajícího onemocnění. Test se provádí z odběru žilní krve, není hrazen zdravotní pojišťovnou.
Pro koho je vyšetření vhodné?
 • chcete znát, zda se vám vytvořily protilátky po prodělání nemoci (ať už laboratorně potvrzené či nikoliv)
 • pokud jste se nechali očkovat a chcete si zkontrolovat úroveň hladiny protilátek v krvi
Pro koho není vyšetření vhodné?
 • pokud jste v inkubační době, to znamená, že jste v posledních 14-ti dnech měli kontakt s osobou pozitivní na Covid-19
 • pokud máte příznaky onemocnění Covid-19
Kdy zajít na odběr?
 • nejlépe za 3-4 týdny od prvních příznaků
 • od druhého týdne po aplikaci druhé dávky vakcíny
Kam zajít na odběr?
 • k dispozici jsou vám naše odběrové místnosti s kvalifikovaným personálem v Olomouci, Přerově, Šumperku a Valašském Meziříčí, www.michem.cz/kontakty
 • je vhodné se k odběrům dopředu objednat v pracovní době od 7.00 do 15.00
 • - Olomouc +420 585 206 211
 • - Přerov +420 585 206 290
 • - Šumperk +420 585 206 274
 • - Valašské Meziříčí +420 585 206 204, +420 603 501 610
 • ke svému ošetřujícímu lékaři (pokud tuto službu poskytuje)
 Zjistit více