Výsledky laboratorních vyšetření

 
 
 

Dodatečná vyšetření a vyšetření ve smluvních laboratořích

 

Dodatečné a doplňující požadavky na vyšetření

 
Z některých klinických vzorků dodaných a vyšetřených v Laboratoři Mikrochem a.s. může zadávající lékař dodatečně telefonicky doobjednat další vyšetření.

Zdravotnický pracovník přijímající požadavek na dodatečné vyšetření posoudí, zda je množství klinického materiálu k provedení tohoto vyšetření dostačující. V případě, že další vyšetření provést nelze, informuje o této skutečnosti neprodleně lékaře, který o ně požádal.

Vzorky séra se zamrazují a jsou uchovávány týden až měsíc (podle použitých metod) a poté jsou likvidovány podle platných předpisů jako infekční biologický materiál.

Dodatečná vyšetření většinou nelze provést u bakteriologických vzorků, které se po ukončení kultivace a odeslání výsledku dále neuchovávají. Výjimkou je možnost testování citlivosti již izolovaných agens k rozšířenému spektru antibiotik, pokud vzorek nebyl kultivačně ukončen.
 

Vyšetření ve smluvních laboratořích

 
Ve vybraných případech jsou vzorky zasílány do smluvních laboratoří k dourčení, identifikaci, stanovení citlivosti či konfirmaci u reaktivních vzorků.

Seznam smluvních laboratoří:
  • ZÚ se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava - akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8014, http://www.zuova.cz
  • Laboratoř klinické biochemie a hematologie Popotrandovská, Tř. Svobody 32, Olomouc, je držitelem osvědčení o splnění podmínek Auditu II. Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČSL JEP, http://www.pkbh.cz
  • SZÚ - Národní referenční laboratoře, adresa Šrobárova 48, Praha 10- akreditovaný ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8002, http://www.pkbh.cz