Covid-19 je akutní infekční onemocnění s převažujícím postižením respiračního traktu vyvolané virem SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

C-reaktivní protein (CRP) bývá u pacientů s Covidem-19 výrazně vyšší než u jiných virových respiračních infekcí; stovkové hodnoty s jen mírnou elevací prokalcitoninu tak nemusejí být u covidu-19 pneumonie známkou bakteriální superinfekce. Zvýšené CRP není důvodem pro nasazení antibiotik.

Antibiotika se nepoužívají, protože bakteriální superinfekce v prvních 7 až 10 dnech nebývá přítomna.

Převzato z: Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, 11. 3. 2021; dostupné na www.infekce.cz