V současné době provádí laboratorní testy na přítomnost infekce koronavir COVID-19 Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu a některé nemocnice určené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Aktuálně nemá naše pracoviště oprávnění provádět tento typ testů.


Neprovádíme odběry sloužící pro vyšetření přítomnosti koronaviru COVID-19.


Pokud na sobě pozorujete příznaky nemoci, v souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu zůstaňte doma a TELEFONICKY kontaktujte místně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo svého praktického lékaře. V akutních případech tel. 112 nebo 155.Podrobnější informace na:

www.szu.cz


infolinka Státního zdravotního ústavu: nonstop 724 810 106, 725 191 367


www.khsolc.cz


infolinka Krajské hygienické stanice Olomoucký kraj: 585 719 719 (provoz 9:00-19:00 denně)


www.khszlin.cz


infolinka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje: 724 221 953, 577 006 759 (provoz 7:00-19:00 hodin)


www.mzcr.cz