Od 1. ledna 2021 nelze pro omezení výkonů zdravotní pojišťovnou vykazovat protilátky ve třídách IgA a IgG proti kravskému mléku a jeho frakcím (kasein, beta laktoglobulin, alfa laktalbumin), bílkovině vejci, sóje a laktóze. Tato vyšetření potravinových intolerancí je však možné nadále požadovat ve specifické IgE třídě. Navíc pro samoplátce nabízíme i nadále možnost vyšetření protilátek proti kravskému mléku ve třídě IgG.

Pro aktuální podrobné informace k prováděným vyšetřením potravinových intolerancí kontaktujte přímo laboratoř imunologie na telefonním čísle +420 585 206 220.