Rozšiřujeme vyšetření protilátek proti cytomegaloviru v Laboratořích Mikrochem Olomouc

Stávající vyšetření protilátek proti lidskému cytomegaloviru (CMV, HHV5 – Human Herpesvirus 5) ve třídě IgM a IgG a pomocí komplement fixační reakce (KFR) rozšiřujeme o vyšetření protilátek ve třídě IgA. Protilátky IgA jsou ukazatelem aktivní infekce, ať už primoinfekce nebo reaktivace. Při reaktivaci dochází k produkci protilátek IgA, ale často nemusí docházet k produkci protilátek IgM. Protilátky IgA tak mají význam pro potvrzení reaktivace při současném výskytu vysokoavidních IgG protilátek.

Vyšetření provádíme denně metodou ELISA a výsledky jsou udávány v indexu pozitivity (IP). Materiálem pro vyšetření je srážlivá krev. Objednání na žádance se nemění.