Laboratoře Mikrochem a.s. se podílela spolu s Ústavem imunologie Lékařské fakulty UP Olomouc, Ústavem mikrobiologie FN Olomouc, Laboratoře AGEL a.s. Ostrava Vítkovice, Department of Surgery, University of Alabam at Birmingham, USA, a s Ústavem veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty UP Olomouc na testování protilátek proti spalničkám v Olomouckém kraji.

Cílem práce bylo využít zvýšené frekvence testování hladiny protilátek proti spalničkám v roce 2019, která byla patrná především u osob v profesním riziku (zdravotníci, policisté, hasiči) a získat tak částečný přehled o stavu specifické imunity u obyvatel Olomouckého kraje.

Byla získána data ze tří laboratoří patřící mezi dominantní v regionu – Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice v Olomouci, laboratoří firem AGEL, a.s. a Laboratoře Mikrochem a.s. V prvních dvou laboratořích bylo provedeno stanovení pomocí shodného typu testu ELISA, v laboratoři Mikrochem byly protilátky stanoveny metodou CLIA na automatu LIAISON®.

Celkově byly shromážděny výsledky testů na přítomnost protilátek proti spalničkám od 7215 osob. Z tohoto počtu byl u 4517 osob (62,6 %) vydán pozitivní výsledek. U zbývajících 2698 osob (37,4 %) byl vydán výsledek hraniční či negativní. Míra pozitivity statisticky signifikantně souvisela s věkem (použit Kruskalův–Wallisův test). Zatímco u osob ve věku 40 let a méně mělo zjištěnu pozitivitu protilátek v jednotlivých laboratořích 51 – 58 % osob, u osob nad 55 let to bylo již ve všech třech laboratořích více než 95 %. Pozorovaný trend odpovídá předpokladu dlouhodobé perzistence specifických protilátek u osob, které infekcí prošly před zavedením plošné vakcinace.