Provádíme vyšetření HIV metodou CMIA Ag/Ab

  • Vyšetření samoplátců je možné pouze s žádankou od lékaře.
  • Testy neprovádíme anonymně (povinné údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, pohlaví, bydliště, u cizích státních příslušníků občanství a poštovní adresa v ČR)
  • Vyšetření provádíme diskrétně s ohledem na pacienta.
  • Výsledky vyšetření sděluje pacientovi požadující lékař. Tyto jsou u něho k dispozici obvykle do tří pracovních dnů, v případě nutnosti konfirmace Národní referenční laboratoří zpravidla za dva týdny.
  • Na vyžádání pacienta vydáváme mezinárodní certifikát
  • Vyšetření je vhodné provést až po uplynutí 3 měsíců od doby možné nákazy. V případě dřívějšího testování doporučujeme kontrolní test po uplynutí 3 měsíců.
  • K provedení vyšetření stačí 1 zkumavka srážlivé krve. Před odběrem krve se mohou jíst netučná jídla.
  • Odběr provádí v našich odběrových místnostech zdravotní sestra, která pacientovi předloží informovaný souhlas, vystaví potvrzení o zaplacení a zodpoví jeho otázky. V případě potřeby je přizván na konzultaci vysokoškolský pracovník.
Seznam odběrových míst, otevírací doba a ceník vyšetření viz www.michem.cz

Cena uvedená v ceníku je pouze za základní vyšetření metodou CMIA v naší laboratoři. Dle platné legislativy je nutné každý reaktivní výsledek konfirmovat v Národní referenční laboratoři. Cena konfirmace se odvíjí dle použitých testů a může přesáhnout i 4000 Kč. Doporučujeme se s lékařem předem domluvit, zda v případě potřeby uhradí tato nadstavbová vyšetření zdravotní pojišťovna nebo samoplátce.