Komplementfixační reakce (KFR) nám mnoho let byla cenným pomocníkem pro vyšetřování protilátek proti respiračním virům, neurotropním virům, chlamydiím a Mycoplasma pneumoniae. V minulosti jsme rozšířili portfolio o vyšetření specifických protilátek (IgM, IgA, IgG) proti těmto patogenům. I poté zůstávala detekce komplementfixačních protilátek cenným markerem, který spolu se specifickými protilátkami a v kontextu s klinickým stavem a anamnézou umožnoval upřesnit závěr sérologického vyšetření.

Bohužel v důsledku nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
a po přechodném pětiletém období se výrobce komponent používaných v KFR rozhodl neprodávat již reagencie s označením CE. Z tohoto důvodu od 10. 10. 2022 již nenabízíme vyšetření metodou KFR u Mycoplasma pneumoniae, chlamydií, chřipky A a B, adenovirů, RS viru, CMV, HSV, VZV a klíšťové encefalitidy. Nadále však provádíme průkaz specifických protilátek (popř. přímý průkaz Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis, CMV, HSV a VZV metodou PCR - viz žádanka).