Urogenitální druhy mykoplasmat patří mezi sexuálně přenosná agens. Způsobují urogenitální infekce, často probíhající asymptomaticky, zvláště u žen. U mužů však tato agens představují po infekcích Chlamydia trachomatis druhou nejčastější příčinu negonokokových uretritid. Symptomatické infekce u žen probíhají pod obrazem uretritidy či cervicitidy.

Diagnostika urogenitálních mykoplasmat a ureaplasmat je v Laboratoři Mikrochem prováděna  kvalitativním a semikvantitativním diagnostickým testem určeným pro kultivaci, identifikaci, indikační stanovení počtu a testování citlivosti na antibiotika u bakterií Mycoplasma hominis a Ureaplasma spp. včetně Ureaplasma parvum a Ureaplasma urealyticum. Slouží jako pomocný test při diagnostice a predikci odpovědi na léčbu u pacientů s podezřením na infekci urogenitálními mykoplasmaty, a to za použití uretrálních výtěrů, vaginálních a cervikálních výtěrů a vzorků spermatu. Další možností je průkaz DNA metodou PCR  (polymerázová řetězová rekce) z výtěrů urogenitálního traktu a moče.

Postup odběru vzorků na tato vyšetření je na webových stránkách v sekci „Pro zdravotníky →  Odběr vzorků“.