Virus klíšťové encefalitidy je přenášen klíštětem Ixodes ricinus, které se vyskytuje ve smíšených a listnatých lesích, v parcích, v zahradách. Vlivem změn klimatu se rozšiřuje i do vyšších nadmořských výšek. Jeho aktivita v přírodě má sezónní charakter – od jara do podzimu. Rezervoárem jsou hlavně teplokrevní obratlovci (savci, ptáci).

K nákaze člověka klíšťovou encefalitidou může dojít přisáním infikovaného klíštěte (nejen dospělce, ale i larvy a nymfy), konzumací nepasterizovaného mléka (hl. kozího a ovčího), popř. při odstraňování klíštěte bez ochranných pomůcek (rukavice, pinzeta). Možná je i laboratorní nákaza či přenos transfúzí a transplantovanými orgány.

U části nakažených se nemusí onemocnění rozvinout a o infekci svědčí pouze vytvořené protilátky. Inkubační doba nemoci je 3–30 dní (nejčastěji 7–14 dní). Onemocnění je obvykle dvoufázové. V první fázi (trvající 2–6 dnů) je virus přítomen v krvi a způsobuje nespecifické chřipkovité příznaky (zvýšená teplota, únava, malátnost, bolest hlavy, svalů, kloubů). Tímto může onemocnění skončit, nebo po 4 – 10denní úlevě dochází k druhé fázi s postižením centrálního nervového systému (zánět mozkových blan, zánět mozku, zánět míchy). Vzácná, ale velmi nebezpečná, je forma bulbární, kdy dochází k poruše funkce životně důležitých center v mozkové míše. Po prodělání onemocnění mohou přetrvávat bolesti hlavy, poruchy soustředění, únava, zvýšená dráždivost, poruchy spánku, obrny obličeje a končetin atd. Nemoc může být smrtelná, hl. ve vyšším věku.

Prevencí proti onemocnění je

  • očkování,
  • vyhýbání se rizikovým místům,
  • nošení světlého oblečení, které kryje tělo a na kterém lze klíště zavčas spatřit a odstranit,
  • používání repelentu,
  • prohlédnutí celého těla po návratu z přírody a znovu následující den,
    správné odstranění klíštěte,
  • ošetření místa přisátí nejlépe jodovou dezinfekcí, za použití pinzety a rukavic klíště vyviklat, opětovná dezinfekce rány, zabalení klíštěte do kousku papíru a zapálení.


V Laboratořích Mikrochem a.s. vyšetřujeme IgM, IgG a KFR protilátky proti viru klíšťové encefalitidy ze vzorku lidské srážlivé krve. Protilátky bývají přítomny na začátku druhé (neurologické) fáze onemocnění. Po očkování jsou protilátky přítomny za jeden týden po podání druhé dávky u 88–100 % osob, po třetí dávce u 97–100 % osob.