Od poloviny března je na pracovišti v Přerově prodloužena možnost odebírání vzorků biologického materiálu i do odpoledních hodin. Nově je možné jít na odběr od 7.00 až do 14.30 hod.

Od poloviny března došlo ke zrychlení a zkvalitnění serologických vyšetření. Klasické metody u vyšetření na stanovení HBsAg a Antistreptolysinu O (ASLO), které se v Přerově zpracovávaly 1x týdně, nahradila vyšetření na moderních analyzátorech na pracovišti v Olomouci a tato vyšetření jsou nyní prováděna denně. Vyšetření na Treponema pallidum, která se dosud v Přerově prováděla 2x týdně, se na pracovišti v Olomouci provádějí denně.