Lymeská borelióza je nejčastější infekcí přenášenou klíšťaty v České republice, je to zoonóza s ohniskovým výskytem, v ČR je průměrně infikováno borreliemi asi 10-20% klíšťat, na některých místech se infikovaná klíšťata téměř nevyskytují , jinde je borreliemi infikována až polovina klíšťat. Klíště má tři vývojová stádia (larva, nymfa, dospělec). Zdrojem nákazy může být stádium nymfy i dospělce. Klinicky manifestní infekce se projeví zejména postižením kůže, kloubů, nervového systému a srdce.

Klíšťata jsou na území ČR aktivní přibližně od března do listopadu s nejvyšším výskytem v květnu a září. Riziko nákazy člověka po přisátí infikovaného klíštěte není velké,  roste však s délkou přisátí klíštěte. Pokud je klíště odstraněno do 24 hodin po přisátí, je riziko nákazy minimální, od 1,4%  do 4%.  



Na Laboratoři Mikrochem  v Olomouci provádíme sérologické vyšetření antiborreliových protilátek metodou CLIA  – vyhledávací test, který by měl být prováděn jako první. V případě pozitivního či hraničního výsledku je potřeba provést konfirmaci metodou Western blotting (imunoblot) ve třídách IgM i IgG. Vyšetření CLIA test i vyšetření imunoblot provádíme denně, k hodnotám vyšetření je vždy doplněn komentář, ve kterém je popsána protilátková odpověď k jednotlivým případům infekce.