Na pracovišti Přerov došlo v roce 2019 k zavedení metody ke kvalitativnímu průkazu antigenu Chlamydia trachomatis imunochromatografickou metodou (dříve toto vyšetření provádělo naše pracoviště ve Valašském Meziříčí). Průkaz je prováděn ze stěru z děložního čípku u žen, ze stěru z močové trubice u mužů a ze vzorku moče u mužů.
Kvalita získaných vzorků je velmi důležitá. Detekce chlamydií vyžaduje pečlivou a důkladnou metodu odběru vzorku, který obsahuje spíše buněčný materiál než tělesné tekutiny. Doporučuje se provést testování co nejdříve od odebrání vzorku. Pokud to není možné, může být vzorek uložen 4 až 6 hodin při pokojové teplotě nebo 24 až 72 hodin v chladničce (u vzorku moče maximálně 24 hodin v chladničce). Vzorek se nesmí zmrazit!
Podrobné informace k odběrům na vyšetření naleznete na těchto webových stránkách v Laboratorní příručce, sekce "Pro zdravotníky".