Stávající vyšetření protilátek proti RS viru, Adenoviru, Influenza A viru a Influenza B viru pomocí komplement fixační reakce (KFR) rozšiřujeme o kvantitativní vyšetření metodou ELISA ve třídách IgG a IgA. Cílem je zvýšení výpovědní hodnoty vyšetření protilátek.

Uvedená vyšetření provádíme denně. Výsledky vyšetření protilátek metodou ELISA jsou udávány v indexu pozitivity (IP). Na jedno vyšetření (např. RS virus) je potřeba 2 ml srážlivé krve, na všechna výše uvedená vyšetření dostačuje 5 ml srážlivé krve. Objednání vyšetření na žádance se nemění.