Od 1. ledna 2021 nelze pro omezení výkonů zdravotní pojišťovnou vykazovat protilátky ve třídách IgA a IgG proti kravskému mléku a jeho frakcím (kasein, beta laktoglobulin, alfa laktalbumin), bílkovině vejci, sóje a laktóze. Tato vyšetření potravinových intolerancí je však možné nadále požadovat ve ...