Příjem vzorků laboratoří Mikrochem

 
 
 

Příjem odebraných vzorků

 
Zdravotnický pracovník na příjmovém pracovišti převezme dodané vzorky s odebraným materiálem i s foliovými obaly obsahujícími „Průvodní listy". Vzorky roztřídí podle kritérií na vyšetření dle jednotlivých laboratoří a zkontroluje shodu materiálu s „Průvodním listem" a použitelnost přijímaného materiálu.
 

Na „Průvodním listě" musí být uvedeny následující údaje:

 
Údaje o pacientovi
 • příjmení a jméno
 • číslo pojištěnce (rodné číslo), popř. zahraniční číslo pojištěnce u cizinců
 • pohlaví
 • kód pojišťovny pacienta

 • Údaje o žadateli
 • razítko subjektu, jméno lékaře, odbornost, IČZ
 • podpis, příp. parafa žádajícího lékaře
 • adresa žadatele a telefonní spojení

 • Údaje o materiálu
  • druh primárního vzorku (popř. i tkáňový původ)
  • datum odběru vzorku a čas (zejména u močí, sput, hemokultur a likvorů)
  V případě, že je do laboratoře doručen materiál zpracovaný třetím subjektem, je tato skutečnost uvedena ve výsledkové listině.

  Údaje o požadovaných vyšetřeních
  Diagnóza pacienta
  Dosavadní léčba pacienta


  Určený zdravotnický pracovník zaeviduje přijaté vzorky do elektronické evidence a zaznamená skutečný čas příjmu dle „Průvodního listu". V případě, že „Průvodní list" neobsahuje všechny náležitosti nebo vzorek není řádně označen, popř. odebraný mikrobiologický materiál není použitelný, řeší tuto skutečnost jako neshodu při příjmu vzorků.

  Primární vzorky, u kterých nelze odstranit neshody, nemohou být přijaty a dále v laboratoři zpracovány.