Příjem vzorků laboratoří – Laboratoře Mikrochem
 
 
 
 

Příjem vzorků laboratoří Mikrochem

 
 
 

Příjem odebraných vzorků

 
Zdravotnický pracovník na příjmovém pracovišti převezme dodané vzorky s odebraným materiálem i s foliovými obaly obsahujícími „Průvodní listy”. Vzorky roztřídí podle kritérií na vyšetření dle jednotlivých laboratoří a zkontroluje shodu materiálu s „Průvodním listem” a použitelnost přijímaného materiálu.
 

Na „Průvodním listě” musí být uvedeny následující údaje:

 
Sanitářka (laborantka) na příjmovém úseku převezme dodané vzorky spolu se žádankami.

Na žádance musí být uvedeny následující údaje:

1. Údaje o pacientovi

 • příjmení a jméno
 • pohlaví
 • číslo pojištěnce
 • kód pojišťovny pacienta
 • kontakt na pacienta (adresa)

2. Údaje o žadateli

 • razítko subjektu, jméno lékaře, odbornost, IČZ
 • podpis, příp. parafa žádajícího lékaře
 • adresa žadatele a telefonní spojení

3. Údaje o klinickém materiálu

 • druh primárního vzorku
 • datum odběru vzorku a čas
 • Specifikace požadovaných vyšetření

4. Diagnóza
5. Event. dosavadní léčba pacienta

Odběrová zkumavka musí být opatřena štítkem s následujícími údaji:
1. Příjmení pacienta
2. Rodné číslo pacienta (event. rok narození)
3. Event. druh materiálu

Sanitářka nebo laborantka zaeviduje přijaté vzorky do elektronické evidence. V případě, že žádanka neobsahuje všechny náležitosti nebo vzorek není řádně označen nebo neodpovídá materiálu popsaném v žádance, řeší tuto skutečnost jako neshodu při příjmu vzorků.
Primární vzorky, u kterých nelze odstranit neshody, nemohou být přijaty, vyšetření se neprovádí a materiál se likviduje běžným způsobem. Sanitářka nebo laborantka telefonicky informuje požadující subjekt o neprovedení vyšetření.