Řízení kvality laboratoří – Laboratoře Mikrochem
 
 
 
 

Řízení kvality laboratoří Mikrochem

 
 
 
 

Kvalita

 
Trvale vysokou úroveň laboratoří zajišťuje účinný a udržovaný systém řízení kvality, který zaručuje že vámi požadovaná vyšetření budou provedena správně, objektivně a nezávisle, a to v celém rozsahu vyšetření, tj. od odběru klinických vzorků, přes jejich dopravu, skladování, zpracování a stanovení sledovaných hodnot až po vystavení protokolu a prezentaci výsledků vyšetření.

Pravidelně se zúčastňujeme kontrolních cyklů SEKK spol. s r. o. a externího hodnocení kvality (EHK) organizovaného AP CEM vždy s vynikajícími výsledky. Laboratoře Mikrochem jsou zaregistrovány v Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví České Republiky a splňují náročné předpoklady pro rozvoj kvality poskytovaných služeb.

Našemu pracovišti byla udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví České republiky k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie. Všechny služby, které laboratoř poskytuje v rámci ochrany veřejného zdraví, jsou autorizovány Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

V roce 2008 získaly Laboratoře Mikrochem akreditaci u národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci (ČIA) – na vyšetření v oblasti mikrobiologie, imunologie, parazitologie, virologie, PCR, sérologie a odběr klinických vzorků v souladu s ČSN EN ISO 15189.