Stížnosti a reklamace

 
 
 

Reklamační řád

 

Telefonní reklamace

 
Telefonické projednání námitek a doporučení vztahující se k činnosti laboratoře je možné u vedoucího laboratoře na uvedených kontaktních číslech.
 
PracovištěVedoucí laboratořeTelefonní číslo
OlomoucIng. Obrátil Jan+420 585 206 274
PřerovRNDr. Zaorálková Jana+420 581 210 076
ŠumperkMUDr. Vorderwinklerová Vlasta+420 583 301 270
Valašské MeziřícíMUDr. Novotná Jitka+420 571 620 876
 

Písemné reklamace

 
  1. Reklamace, stížnost nebo námitka v písemné formě se mohou podávat do jednoho měsíce po obdržení výsledku zkoušek.
  2. Reklamace, stížnost nebo námitka je zaevidována do „Knihy stížností", kde je zároveň uvedeno datum přijetí, jméno a adresa stěžovatele a předmět reklamace, stížnosti nebo námitky.
  3. Vedoucí laboratoře potvrdí příjem reklamace, stížnosti nebo námitky bez zbytečného prodlení.
  4. Reklamace, stížnost nebo námitka musí být vyřízena do 30 dnů od data doručení.
  5. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení reklamace, stížnosti nebo námitky je laboratoř povinna o této skutečnosti informovat stěžovatele s uvedením důvodu a musí být uveden nový termín, do kdy bude záležitost vyřešena.
  6. O výsledku je stěžovatel vyrozuměn doporučeným dopisem.